SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stöldförsäkra
stöld|­för·­säkra verb ~de ~t stöld försäkra 1
Finita former
stöldförsäkrarpresens aktiv
stöldförsäkraspresens passiv
stöldförsäkradepreteritum aktiv
stöldförsäkradespreteritum passiv
stöldförsäkraimperativ aktiv
Infinita former
att stöldförsäkrainfinitiv aktiv
att stöldförsäkrasinfinitiv passiv
har/hade stöldförsäkratsupinum aktiv
har/hade stöldförsäkratssupinum passiv
Presens particip
stöldförsäkrande
Perfekt particip
en stöldförsäkrad + substantiv
ett stöldförsäkrat + substantiv
den/det/de stöldförsäkrade + substantiv