SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
såddfinansiering
sådd|­fin·­ansi·­er·ing substantiv ~en ~ar särsk. för att starta nya el. ut­vidga redan existerande sam­arbeten
Singular
en såddfinansieringobestämd form
en såddfinansieringsobestämd form genitiv
såddfinansieringenbestämd form
såddfinansieringensbestämd form genitiv
Plural
såddfinansieringarobestämd form
såddfinansieringarsobestämd form genitiv
såddfinansieringarnabestämd form
såddfinansieringarnasbestämd form genitiv