SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
timra
timra [tim`ra] verb ~de ~t bygga av timmer
Finita former
timrarpresens aktiv
timraspresens passiv
timradepreteritum aktiv
timradespreteritum passiv
timraimperativ aktiv
Infinita former
att timrainfinitiv aktiv
att timrasinfinitiv passiv
har/hade timratsupinum aktiv
har/hade timratssupinum passiv
Presens particip
timrande
Perfekt particip
en timrad + substantiv
ett timrat + substantiv
den/det/de timrade + substantiv