SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tona
tona verb ~de ~t ljuda; ge viss färg­ton; skifta i färg: ​tona håret
Finita former
tonarpresens aktiv
tonaspresens passiv
tonadepreteritum aktiv
tonadespreteritum passiv
tonaimperativ aktiv
Infinita former
att tonainfinitiv aktiv
att tonasinfinitiv passiv
har/hade tonatsupinum aktiv
har/hade tonatssupinum passiv
Presens particip
tonande
Perfekt particip
en tonad + substantiv
ett tonat + substantiv
den/det/de tonade + substantiv
tona av om ljud: gradvis bli svagare och försvinna: ​tona av el. avtona
Infinita formeratt tona avinfinitiv aktivPresens participavtonandePerfekt participen avtonad + substantivett avtonat + substantivden/det/de avtonade + substantiv
tona bort förtona
Infinita formeratt tona bortinfinitiv aktivPresens participborttonandePerfekt participen borttonad + substantivett borttonat + substantivden/det/de borttonade + substantiv
tona fram visa sig, skymta: ​tona fram el. framtona
Infinita formeratt tona framinfinitiv aktivPresens participframtonandePerfekt participen framtonad + substantivett framtonat + substantivden/det/de framtonade + substantiv
tona ner dämpa: ​tona ner el. (sällan) nedtona förväntningarna
Infinita formeratt tona nerinfinitiv aktivPresens participnertonandePerfekt participen nertonad + substantivett nertonat + substantivden/det/de nertonade + substantiv