SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tufsa
tufsa verb ~de ~t tills. med till:
Finita former
tufsarpresens aktiv
tufsaspresens passiv
tufsadepreteritum aktiv
tufsadespreteritum passiv
tufsaimperativ aktiv
Infinita former
att tufsainfinitiv aktiv
att tufsasinfinitiv passiv
har/hade tufsatsupinum aktiv
har/hade tufsatssupinum passiv
Presens particip
tufsande
tufsa till ruska om
Infinita formeratt tufsa tillinfinitiv aktivPresens participtilltufsande