SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tugga
1tugga substantiv ~n tuggor mängd mat som tuggas och sväljs på en gång
Singular
en tuggaobestämd form
en tuggasobestämd form genitiv
tugganbestämd form
tuggansbestämd form genitiv
Plural
tuggorobestämd form
tuggorsobestämd form genitiv
tuggornabestämd form
tuggornasbestämd form genitiv
2tugga verb ~de ~t bearbeta mat med tänderna; bildl. tjata​ – Alla sammansättn. med tugg- hör till 2tugga.
Finita former
tuggarpresens aktiv
tuggaspresens passiv
tuggadepreteritum aktiv
tuggadespreteritum passiv
tuggaimperativ aktiv
Infinita former
att tuggainfinitiv aktiv
att tuggasinfinitiv passiv
har/hade tuggatsupinum aktiv
har/hade tuggatssupinum passiv
Presens particip
tuggande
Perfekt particip
en tuggad + substantiv
ett tuggat + substantiv
den/det/de tuggade + substantiv
tugga om ⟨vard.⟩ ständigt tjata om
Infinita formeratt tugga ominfinitiv aktivPresens participomtuggandePerfekt participen omtuggad + substantivett omtuggat + substantivden/det/de omtuggade + substantiv