SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tycka
tycka verb tyckte tyckt ha som sin å­sikt: ​jag tyckte att filmen var braha visst sinnes­intryck: ​jag tyckte det var Olle, men jag kan ha sett fel
Finita former
tyckerpresens aktiv
tycks (tyckes)presens passiv
tycktepreteritum aktiv
tycktespreteritum passiv
tyckimperativ aktiv
Infinita former
att tyckainfinitiv aktiv
att tyckasinfinitiv passiv
har/hade tycktsupinum aktiv
har/hade tycktssupinum passiv
Presens particip
tyckande
tycka om ha positiva känslor för
Infinita formeratt tycka ominfinitiv aktivPresens participomtyckande
tycka sig ha sinnes­in­trycket att: ​han tyckte sig höra hennes röst
Ordform(er)tycka sig
tycka till ⟨vard.⟩ plötsligt fram­föra sin å­sikt
Infinita formeratt tycka tillinfinitiv aktivPresens participtilltyckande