SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utackordera
ut|­ac·­kord·­era verb ~de ~t ut­ackordera el. ackordera ut ngn/ngt
Finita former
utackorderarpresens aktiv
utackorderaspresens passiv
utackorderadepreteritum aktiv
utackorderadespreteritum passiv
utackorderaimperativ aktiv
Infinita former
att utackorderainfinitiv aktiv
att utackorderasinfinitiv passiv
har/hade utackorderatsupinum aktiv
har/hade utackorderatssupinum passiv
Presens particip
utackorderande
Perfekt particip
en utackorderad + substantiv
ett utackorderat + substantiv
den/det/de utackorderade + substantiv