SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
välja
välja verb valde, valt, vald n. valt, pres. väljer göra ett val; ​till 1val 1rösta fram (politiska) representanter
Finita former
väljerpresens aktiv
väljs (väljes)presens passiv
valdepreteritum aktiv
valdespreteritum passiv
väljimperativ aktiv
Infinita former
att väljainfinitiv aktiv
att väljasinfinitiv passiv
har/hade valtsupinum aktiv
har/hade valtssupinum passiv
Presens particip
väljande
Perfekt particip
en vald + substantiv
ett valt + substantiv
den/det/de valda + substantiv
den valde + maskulint substantiv
välja bort ute­sluta efter med­vetet val
Infinita formeratt välja bortinfinitiv aktivPresens participbortväljandePerfekt participen bortvald + substantivett bortvalt + substantivden/det/de bortvalda + substantivden bortvalde + maskulint substantiv
välja in hon valdes in el. (sällan) in­valdes i riks­dagen
Infinita formeratt välja ininfinitiv aktivPresens participinväljandePerfekt participen invald + substantivett invalt + substantivden/det/de invalda + substantivden invalde + maskulint substantiv
välja om välja om el. omvälja ord­föranden
Infinita formeratt välja ominfinitiv aktivPresens participomväljandePerfekt participen omvald + substantivett omvalt + substantivden/det/de omvalda + substantivden omvalde + maskulint substantiv
välja ut välja: ​välja ut el. (sällan) utvälja ngn/ngt
Infinita formeratt välja utinfinitiv aktivPresens participutväljandePerfekt participen utvald + substantivett utvalt + substantivden/det/de utvalda + substantivden utvalde + maskulint substantiv