SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vare sig
vare sig [‑sej] subjunktion (du måste,) vare sig du vill eller ej både om du vill och inte vill​ – Uttrycket före­gås vanl. av inte e.d. i så­dana fraser som han brydde sig inte om vare sig böner eller hot, han kom inte vare sig i går eller i dag.
Ordform(er)
vare sigsubjunktion