SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ve
1ve oböjligt substantiv vånda, o­lycka: ​ngns väl och ve
Singular
ett veobestämd form
2ve interjektion ⟨åld.⟩ ve dig! förbannelse över dig!
Ordform(er)
veinterjektion