SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
än
1än [än´] preposition i jäm­förelser: ​hon är längre än sin bror; ​han är längre än mig; ​(jag känner) ingen annan än henne bara henne
Ordform(er)
än
2än [än´] subjunktion i jäm­förelser: ​han är äldre än jag (är); ​jag tittar mer på tv än jag bordeän sen (då)? vad är det med det?
Ordform(er)
änsubjunktion
3än [än´] adverb än­nu, fort­farande: ​än hänger sig sommaren kvar; ​än så länge fort­farandeän­nu, in­till nu: ​han har inte kommit änytterligare; äv. i stegrade jäm­förelser: ​än en gång; ​Erik är duktig, men Anders är än skickligarevem det än är vem­helst det äri förbindelsen än ... än; ​i­bland: ​än här, än där
Ordform(er)
änadverb