SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
öppna
öppna verb ~de ~t göra öppen; ​till öppen 1,2in­leda; in­viga: ​öppna en ut­ställning
Finita former
öppnarpresens aktiv
öppnaspresens passiv
öppnadepreteritum aktiv
öppnadespreteritum passiv
öppnaimperativ aktiv
Infinita former
att öppnainfinitiv aktiv
att öppnasinfinitiv passiv
har/hade öppnatsupinum aktiv
har/hade öppnatssupinum passiv
Presens particip
öppnande
Perfekt particip
en öppnad + substantiv
ett öppnat + substantiv
den/det/de öppnade + substantiv
öppna sig bli öppen; bildl. tala upp­riktigt: ​blommornas kalkar öppnade sig; ​han öppnade sig för henne och berättade allt
Ordform(er)öppna sig