SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
översända
över|­sända verb ‑sände, ‑sänt, ‑sänd n. ‑sänt, pres. ‑sänder över­sända el. sända över ett paket
Finita former
översänderpresens aktiv
översänds (översändes)presens passiv
översändepreteritum aktiv
översändespreteritum passiv
översändimperativ aktiv
Infinita former
att översändainfinitiv aktiv
att översändasinfinitiv passiv
har/hade översäntsupinum aktiv
har/hade översäntssupinum passiv
Presens particip
översändande
Perfekt particip
en översänd + substantiv
ett översänt + substantiv
den/det/de översända + substantiv