SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
överge
över|­ge el. åld. över|­giva verb ‑gav, ‑gett el. ‑givit, ‑given ‑givet ‑givna, pres. ‑ger lämna i sticket
Finita former
överger (övergiver)presens aktiv
överges (övergivs, övergives)presens passiv
övergavpreteritum aktiv
övergavspreteritum passiv
överge (övergiv)imperativ aktiv
Infinita former
att överge (övergiva)infinitiv aktiv
att överges (övergivas)infinitiv passiv
har/hade övergett (övergivit)supinum aktiv
har/hade övergetts (övergivits)supinum passiv
Presens particip
övergivande
Perfekt particip
en övergiven + substantiv
ett övergivet + substantiv
den/det/de övergivna + substantiv
den övergivne + maskulint substantiv