SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ägna
ägna [äŋ`na] verb ~de ~t till­dela, reservera: ​ägna några minuter åt diskussion
Finita former
ägnarpresens aktiv
ägnaspresens passiv
ägnadepreteritum aktiv
ägnadespreteritum passiv
ägnaimperativ aktiv
Infinita former
att ägnainfinitiv aktiv
att ägnasinfinitiv passiv
har/hade ägnatsupinum aktiv
har/hade ägnatssupinum passiv
Presens particip
ägnande
Perfekt particip
en ägnad + substantiv
ett ägnat + substantiv
den/det/de ägnade + substantiv
ägna sig syssel­sätta sig med ngt: ​ägna sig åt läsninglämpa sig
Ordform(er)ägna sig