SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
äta
äta verb åt, ätit, äten ätet ätna, pres. äter
Finita former
äterpresens aktiv
äts (ätes)presens passiv
åtpreteritum aktiv
åtspreteritum passiv
ätimperativ aktiv
Infinita former
att ätainfinitiv aktiv
att ätasinfinitiv passiv
har/hade ätitsupinum aktiv
har/hade ätitssupinum passiv
Presens particip
ätande
Perfekt particip
en äten + substantiv
ett ätet + substantiv
den/det/de ätna + substantiv
äta upp äta ngt till slut; ​få äta upp ngt få ångra ngt ofta ngt dumt man sagt
Infinita formeratt äta uppinfinitiv aktivPresens participuppätandePerfekt participen uppäten + substantivett uppätet + substantivden/det/de uppätna + substantiv