SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åsiktsregistrera
å·­sikts|­reg·­istr·­era verb ~de ~t åsikt registrera 1
Finita former
åsiktsregistrerarpresens aktiv
åsiktsregistreraspresens passiv
åsiktsregistreradepreteritum aktiv
åsiktsregistreradespreteritum passiv
åsiktsregistreraimperativ aktiv
Infinita former
att åsiktsregistrerainfinitiv aktiv
att åsiktsregistrerasinfinitiv passiv
har/hade åsiktsregistreratsupinum aktiv
har/hade åsiktsregistreratssupinum passiv
Presens particip
åsiktsregistrerande
Perfekt particip
en åsiktsregistrerad + substantiv
ett åsiktsregistrerat + substantiv
den/det/de åsiktsregistrerade + substantiv