SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förbereda
för|­be·­reda [fö`r‑] verb ‑beredde, ‑berett, ‑beredd n. ‑berett, pres. ‑bereder vid­ta åt­gärder i för­väg för
Finita former
förberederpresens aktiv
förbereds (förberedes)presens passiv
förbereddepreteritum aktiv
förbereddespreteritum passiv
förberedimperativ aktiv
Infinita former
att förberedainfinitiv aktiv
att förberedasinfinitiv passiv
har/hade förberettsupinum aktiv
har/hade förberettssupinum passiv
Presens particip
förberedande
Perfekt particip
en förberedd + substantiv
ett förberett + substantiv
den/det/de förberedda + substantiv
den förberedde + maskulint substantiv