SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ackurat
1ac·­kur·­at [‑a´t] adjektiv; n. ~, ~a ⟨vard.⟩ mycket nog­grann
Positiv
en ackurat + substantiv
ett ackurat + substantiv
den/det/de ackurata + substantiv
2ac·­kur·­at [‑a´t] adverb all­deles, precis
Ordform(er)
ackuratadverb