SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
annullera
an·­null·­era verb ~de ~t förklara o­giltig, upp­häva
Finita former
annullerarpresens aktiv
annulleraspresens passiv
annulleradepreteritum aktiv
annulleradespreteritum passiv
annulleraimperativ aktiv
Infinita former
att annullerainfinitiv aktiv
att annullerasinfinitiv passiv
har/hade annulleratsupinum aktiv
har/hade annulleratssupinum passiv
Presens particip
annullerande
Perfekt particip
en annullerad + substantiv
ett annullerat + substantiv
den/det/de annullerade + substantiv