SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
antvarda
ant|­varda verb ~de ~t ⟨åld.⟩ över­lämna
Finita former
antvardarpresens aktiv
antvardaspresens passiv
antvardadepreteritum aktiv
antvardadespreteritum passiv
antvardaimperativ aktiv
Infinita former
att antvardainfinitiv aktiv
att antvardasinfinitiv passiv
har/hade antvardatsupinum aktiv
har/hade antvardatssupinum passiv
Presens particip
antvardande
Perfekt particip
en antvardad + substantiv
ett antvardat + substantiv
den/det/de antvardade + substantiv