SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
applådera
ap·­plåd·­era verb ~de ~t klappa händerna till bi­fall åt ngn
Finita former
applåderarpresens aktiv
applåderaspresens passiv
applåderadepreteritum aktiv
applåderadespreteritum passiv
applåderaimperativ aktiv
Infinita former
att applåderainfinitiv aktiv
att applåderasinfinitiv passiv
har/hade applåderatsupinum aktiv
har/hade applåderatssupinum passiv
Presens particip
applåderande
Perfekt particip
en applåderad + substantiv
ett applåderat + substantiv
den/det/de applåderade + substantiv