SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
apportera
ap·­port·­era verb ~de ~t om hund: hämta och bära framöver­lämna egendom som veder­lag för tecknade aktier
Finita former
apporterarpresens aktiv
apporteraspresens passiv
apporteradepreteritum aktiv
apporteradespreteritum passiv
apporteraimperativ aktiv
Infinita former
att apporterainfinitiv aktiv
att apporterasinfinitiv passiv
har/hade apporteratsupinum aktiv
har/hade apporteratssupinum passiv
Presens particip
apporterande
Perfekt particip
en apporterad + substantiv
ett apporterat + substantiv
den/det/de apporterade + substantiv