SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ballotera
ball·­ot·­era verb ~de ~t rösta med hjälp av vita och svarta kulor
Finita former
balloterarpresens aktiv
balloteraspresens passiv
balloteradepreteritum aktiv
balloteradespreteritum passiv
balloteraimperativ aktiv
Infinita former
att balloterainfinitiv aktiv
att balloterasinfinitiv passiv
har/hade balloteratsupinum aktiv
har/hade balloteratssupinum passiv
Presens particip
balloterande
Perfekt particip
en balloterad + substantiv
ett balloterat + substantiv
den/det/de balloterade + substantiv