SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bona
bona verb ~de ~t vaxa och polera: ​bona golv
Finita former
bonarpresens aktiv
bonaspresens passiv
bonadepreteritum aktiv
bonadespreteritum passiv
bonaimperativ aktiv
Infinita former
att bonainfinitiv aktiv
att bonasinfinitiv passiv
har/hade bonatsupinum aktiv
har/hade bonatssupinum passiv
Presens particip
bonande
Perfekt particip
en bonad + substantiv
ett bonat + substantiv
den/det/de bonade + substantiv
bona om täta, svepa om
Infinita formeratt bona ominfinitiv aktivPresens participombonandePerfekt participen ombonad + substantivett ombonat + substantivden/det/de ombonade + substantiv