SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bränna
bränna verb brände, bränt, bränd n. bränt, pres. bränner förinta med eld: ​bränna soporfram­ställa genom behandling i stark värme: ​bränna tegel; ​bränna spritskada genom att ut­sätta för stark värme
Finita former
brännerpresens aktiv
bränns (brännes)presens passiv
brändepreteritum aktiv
brändespreteritum passiv
brännimperativ aktiv
Infinita former
att brännainfinitiv aktiv
att brännasinfinitiv passiv
har/hade bräntsupinum aktiv
har/hade bräntssupinum passiv
Presens particip
brännande
Perfekt particip
en bränd + substantiv
ett bränt + substantiv
den/det/de brända + substantiv
den brände + maskulint substantiv
bränna sig bli skadad el. känna smärta av hetta
Ordform(er)bränna sig
bränna vid svedas genom för stark hetta: ​bränna vid el. vidbränna (såsen)
Infinita formeratt bränna vidinfinitiv aktivPresens participvidbrännandePerfekt participen vidbränd + substantivett vidbränt + substantivden/det/de vidbrända + substantivden vidbrände + maskulint substantiv