SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
derivera
de·­riv·­era verb ~de ~t här­leda ordbestämma derivatan av en funktion​ – Jfr derivation.
Finita former
deriverarpresens aktiv
deriveraspresens passiv
deriveradepreteritum aktiv
deriveradespreteritum passiv
deriveraimperativ aktiv
Infinita former
att deriverainfinitiv aktiv
att deriverasinfinitiv passiv
har/hade deriveratsupinum aktiv
har/hade deriveratssupinum passiv
Presens particip
deriverande
Perfekt particip
en deriverad + substantiv
ett deriverat + substantiv
den/det/de deriverade + substantiv