SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förskriva
för·­skriva verb förskrev, förskrivit, förskriven förskrivet förskrivna, pres. förskriver skriva ut recept på medicinskriftligen över­låta: ​förskriva huset på barnen
Finita former
förskriverpresens aktiv
förskrivs (förskrives)presens passiv
förskrevpreteritum aktiv
förskrevspreteritum passiv
förskrivimperativ aktiv
Infinita former
att förskrivainfinitiv aktiv
att förskrivasinfinitiv passiv
har/hade förskrivitsupinum aktiv
har/hade förskrivitssupinum passiv
Presens particip
förskrivande
Perfekt particip
en förskriven + substantiv
ett förskrivet + substantiv
den/det/de förskrivna + substantiv
förskriva sig förskriva sig från ngn här­röra från ngn
Ordform(er)förskriva sig