SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försvinna
för·­svinna verb försvann, försvunnit, försvunnen försvunnet försvunna, pres. försvinner
Finita former
försvinnerpresens aktiv
försvannpreteritum aktiv
försvinnimperativ aktiv
Infinita former
att försvinnainfinitiv aktiv
har/hade försvunnitsupinum aktiv
Presens particip
försvinnande
Perfekt particip
en försvunnen + substantiv
ett försvunnet + substantiv
den/det/de försvunna + substantiv
den försvunne + maskulint substantiv