SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
fabricera
fabr·­ic·­era verb ~de ~t till­verka i stor skala; ​jfr fabrikation
Finita former
fabricerarpresens aktiv
fabriceraspresens passiv
fabriceradepreteritum aktiv
fabriceradespreteritum passiv
fabriceraimperativ aktiv
Infinita former
att fabricerainfinitiv aktiv
att fabricerasinfinitiv passiv
har/hade fabriceratsupinum aktiv
har/hade fabriceratssupinum passiv
Presens particip
fabricerande
Perfekt particip
en fabricerad + substantiv
ett fabricerat + substantiv
den/det/de fabricerade + substantiv