SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
fatta
fatta verb ~de ~t gripa⟨ngt vard.⟩ förståbörja hysa; komma fram till: ​fatta miss­tankar om ngt; ​fatta beslut
Finita former
fattarpresens aktiv
fattaspresens passiv
fattadepreteritum aktiv
fattadespreteritum passiv
fattaimperativ aktiv
Infinita former
att fattainfinitiv aktiv
att fattasinfinitiv passiv
har/hade fattatsupinum aktiv
har/hade fattatssupinum passiv
Presens particip
fattande
Perfekt particip
en fattad + substantiv
ett fattat + substantiv
den/det/de fattade + substantiv
fatta sig fatta sig kort ut­trycka sig kort­fattat
Ordform(er)fatta sig