SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
felcitera
fel|­cit·­era verb ~de ~t fel­citera ngn el. citera ngn fel
Finita former
felciterarpresens aktiv
felciteraspresens passiv
felciteradepreteritum aktiv
felciteradespreteritum passiv
felciteraimperativ aktiv
Infinita former
att felciterainfinitiv aktiv
att felciterasinfinitiv passiv
har/hade felciteratsupinum aktiv
har/hade felciteratssupinum passiv
Presens particip
felciterande
Perfekt particip
en felciterad + substantiv
ett felciterat + substantiv
den/det/de felciterade + substantiv