SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gardera
gard·­era verb ~de ~t skydda, säker­ställa
Finita former
garderarpresens aktiv
garderaspresens passiv
garderadepreteritum aktiv
garderadespreteritum passiv
garderaimperativ aktiv
Infinita former
att garderainfinitiv aktiv
att garderasinfinitiv passiv
har/hade garderatsupinum aktiv
har/hade garderatssupinum passiv
Presens particip
garderande
Perfekt particip
en garderad + substantiv
ett garderat + substantiv
den/det/de garderade + substantiv
gardera sig skydda sig; skaffa sig garantier
Ordform(er)gardera sig