SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gestalta
ge·­stalta [‑stal´ta] verb ~de ~t forma, dana
Finita former
gestaltarpresens aktiv
gestaltaspresens passiv
gestaltadepreteritum aktiv
gestaltadespreteritum passiv
gestaltaimperativ aktiv
Infinita former
att gestaltainfinitiv aktiv
att gestaltasinfinitiv passiv
har/hade gestaltatsupinum aktiv
har/hade gestaltatssupinum passiv
Presens particip
gestaltande
Perfekt particip
en gestaltad + substantiv
ett gestaltat + substantiv
den/det/de gestaltade + substantiv