SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
glesa
1glesa substantiv ~n glesor ⟨prov.⟩ öppet ställe i skog
Singular
en glesaobestämd form
en glesasobestämd form genitiv
glesanbestämd form
glesansbestämd form genitiv
Plural
glesorobestämd form
glesorsobestämd form genitiv
glesornabestämd form
glesornasbestämd form genitiv
2glesa verb ~de ~t göra skog glesare
Finita former
glesarpresens aktiv
glesaspresens passiv
glesadepreteritum aktiv
glesadespreteritum passiv
glesaimperativ aktiv
Infinita former
att glesainfinitiv aktiv
att glesasinfinitiv passiv
har/hade glesatsupinum aktiv
har/hade glesatssupinum passiv
Presens particip
glesande
glesa ut göra glesare: ​glesa ut el. utglesa skogen
Infinita formeratt glesa utinfinitiv aktivPresens participutglesande