SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
grabba
grabba verb ~de ~t ⟨vard.⟩ gripa med hela handen: ​grabba tag i ngn/ngt
Finita former
grabbarpresens aktiv
grabbaspresens passiv
grabbadepreteritum aktiv
grabbadespreteritum passiv
grabbaimperativ aktiv
Infinita former
att grabbainfinitiv aktiv
att grabbasinfinitiv passiv
har/hade grabbatsupinum aktiv
har/hade grabbatssupinum passiv
Presens particip
grabbande
Perfekt particip
en grabbad + substantiv
ett grabbat + substantiv
den/det/de grabbade + substantiv
grabba åt sig burdust ta för sig
Infinita formeratt grabba åt siginfinitiv aktiv