SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gyckla
gyckla verb ~de ~t skämta på ett retsamt el. hån­fullt sätt
Finita former
gycklarpresens aktiv
gycklaspresens passiv
gyckladepreteritum aktiv
gyckladespreteritum passiv
gycklaimperativ aktiv
Infinita former
att gycklainfinitiv aktiv
att gycklasinfinitiv passiv
har/hade gycklatsupinum aktiv
har/hade gycklatssupinum passiv
Presens particip
gycklande