SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gyllene
gyllene hellre än gyllne oböjligt adjektiv av guld; ​den gyllene medel­vägen den goda kompromissen; ​ett gyllene till­fälle ett utom­ordentligt till­fälle​ – De flesta sammansättn. med gyllen- hör till gyllene.
Positiv
en/ett/den/det/de gyllene (gyllne) + substantiv