SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hämta
hämta verb ~de ~t
Finita former
hämtarpresens aktiv
hämtaspresens passiv
hämtadepreteritum aktiv
hämtadespreteritum passiv
hämtaimperativ aktiv
Infinita former
att hämtainfinitiv aktiv
att hämtasinfinitiv passiv
har/hade hämtatsupinum aktiv
har/hade hämtatssupinum passiv
Presens particip
hämtande
Perfekt particip
en hämtad + substantiv
ett hämtat + substantiv
den/det/de hämtade + substantiv
hämta av hämta av el. avhämta ett paket
Infinita formeratt hämta avinfinitiv aktivPresens participavhämtandePerfekt participen avhämtad + substantivett avhämtat + substantivden/det/de avhämtade + substantiv
hämta in skaffa: ​hämta in el. vanl. inhämta upp­lysningararbeta in: ​hämta in el. inhämta för­språnget
Infinita formeratt hämta ininfinitiv aktivPresens participinhämtandePerfekt participen inhämtad + substantivett inhämtat + substantivden/det/de inhämtade + substantiv
hämta sig åter­få krafterna
Ordform(er)hämta sig
hämta upp hämta upp el. (sällan) upphämta ett för­språng
Infinita formeratt hämta uppinfinitiv aktivPresens participupphämtandePerfekt participen upphämtad + substantivett upphämtat + substantivden/det/de upphämtade + substantiv