SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hårdexploatera
hård|­ex·­plo·­at·­era verb ~de ~t hård 2 exploatera
Finita former
hårdexploaterarpresens aktiv
hårdexploateraspresens passiv
hårdexploateradepreteritum aktiv
hårdexploateradespreteritum passiv
hårdexploateraimperativ aktiv
Infinita former
att hårdexploaterainfinitiv aktiv
att hårdexploaterasinfinitiv passiv
har/hade hårdexploateratsupinum aktiv
har/hade hårdexploateratssupinum passiv
Presens particip
hårdexploaterande
Perfekt particip
en hårdexploaterad + substantiv
ett hårdexploaterat + substantiv
den/det/de hårdexploaterade + substantiv