SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
håva
håva verb ~de ~t fånga med håv
Finita former
håvarpresens aktiv
håvaspresens passiv
håvadepreteritum aktiv
håvadespreteritum passiv
håvaimperativ aktiv
Infinita former
att håvainfinitiv aktiv
att håvasinfinitiv passiv
har/hade håvatsupinum aktiv
har/hade håvatssupinum passiv
Presens particip
håvande
Perfekt particip
en håvad + substantiv
ett håvat + substantiv
den/det/de håvade + substantiv
håva in ta i besittning, in­hösta
Infinita formeratt håva ininfinitiv aktivPresens participinhåvandePerfekt participen inhåvad + substantivett inhåvat + substantivden/det/de inhåvade + substantiv