SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hinka
hinka verb ~de ~t hinka (upp) vatten ur brunnen
Finita former
hinkarpresens aktiv
hinkaspresens passiv
hinkadepreteritum aktiv
hinkadespreteritum passiv
hinkaimperativ aktiv
Infinita former
att hinkainfinitiv aktiv
att hinkasinfinitiv passiv
har/hade hinkatsupinum aktiv
har/hade hinkatssupinum passiv
Presens particip
hinkande
Perfekt particip
en hinkad + substantiv
ett hinkat + substantiv
den/det/de hinkade + substantiv
hinka i sig dricka i stora mängder
Infinita formeratt hinka i siginfinitiv aktiv