SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jocka
jocka [jåk`a] verb ~de ~t ⟨vard.⟩ vara disk­jockey
Finita former
jockarpresens aktiv
jockaspresens passiv
jockadepreteritum aktiv
jockadespreteritum passiv
jockaimperativ aktiv
Infinita former
att jockainfinitiv aktiv
att jockasinfinitiv passiv
har/hade jockatsupinum aktiv
har/hade jockatssupinum passiv
Presens particip
jockande