SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kanalisera
kan·­al·­is·­era verb ~de ~t förse med kanaler; göra flod segelbarbildl. leda i viss riktning, av­leda, ge ut­lopp åt: ​kanalisera miss­nöjet
Finita former
kanaliserarpresens aktiv
kanaliseraspresens passiv
kanaliseradepreteritum aktiv
kanaliseradespreteritum passiv
kanaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att kanaliserainfinitiv aktiv
att kanaliserasinfinitiv passiv
har/hade kanaliseratsupinum aktiv
har/hade kanaliseratssupinum passiv
Presens particip
kanaliserande
Perfekt particip
en kanaliserad + substantiv
ett kanaliserat + substantiv
den/det/de kanaliserade + substantiv