SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kapitalisera
kap·­it·­al·­is·­era verb ~de ~t lägga räntan till kapitalet; beräkna nu­värdet i form av kapital av fram­tida in­täkt el. ut­gift
Finita former
kapitaliserarpresens aktiv
kapitaliseraspresens passiv
kapitaliseradepreteritum aktiv
kapitaliseradespreteritum passiv
kapitaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att kapitaliserainfinitiv aktiv
att kapitaliserasinfinitiv passiv
har/hade kapitaliseratsupinum aktiv
har/hade kapitaliseratssupinum passiv
Presens particip
kapitaliserande
Perfekt particip
en kapitaliserad + substantiv
ett kapitaliserat + substantiv
den/det/de kapitaliserade + substantiv