SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommunicera
kom·­mun·­ic·­era verb ~de ~t stå i förbindelse: ​kommunicerande kärlmed­dela sig, sam­talata emot natt­varden​ – Jfr kommunikation.
Finita former
kommunicerarpresens aktiv
kommuniceraspresens passiv
kommuniceradepreteritum aktiv
kommuniceradespreteritum passiv
kommuniceraimperativ aktiv
Infinita former
att kommunicerainfinitiv aktiv
att kommunicerasinfinitiv passiv
har/hade kommuniceratsupinum aktiv
har/hade kommuniceratssupinum passiv
Presens particip
kommunicerande
Perfekt particip
en kommunicerad + substantiv
ett kommunicerat + substantiv
den/det/de kommunicerade + substantiv