SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
luffa
luffa verb ~de ~t ⟨vard.⟩ lunka, trava, vandra om­kring; gå som lös­drivareförsöka hindra segel­båt att passera i lovart
Finita former
luffarpresens aktiv
luffaspresens passiv
luffadepreteritum aktiv
luffadespreteritum passiv
luffaimperativ aktiv
Infinita former
att luffainfinitiv aktiv
att luffasinfinitiv passiv
har/hade luffatsupinum aktiv
har/hade luffatssupinum passiv
Presens particip
luffande
Perfekt particip
en luffad + substantiv
ett luffat + substantiv
den/det/de luffade + substantiv