SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
mitt
1mitt adverb dela ngt mitt itu; ​mitt i natten
Ordform(er)
mittadverb
2mitt substantiv ~en i mitten av mars; ​(dela ngt) på mitten så att båda delarna blir lika stora; ​mitten i politiken: varken höger el. vänster​ – Alla sammansättn. med mitten- hör till 2mitt (den polit. betydelsen); alla sammansättn. med mitt- hör till 2mitt.
Singular
en mittobestämd form
en mittsobestämd form genitiv
mittenbestämd form
mittensbestämd form genitiv
mitt
se under 2min