SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nöta
nöta verb nötte nött slita
Finita former
nöterpresens aktiv
nöts (nötes)presens passiv
nöttepreteritum aktiv
nöttespreteritum passiv
nötimperativ aktiv
Infinita former
att nötainfinitiv aktiv
att nötasinfinitiv passiv
har/hade nöttsupinum aktiv
har/hade nöttssupinum passiv
Presens particip
nötande
Perfekt particip
en nött + substantiv
ett nött + substantiv
den/det/de nötta + substantiv
nöta in lära sig genom upp­repad träning
Infinita formeratt nöta ininfinitiv aktivPresens participinnötandePerfekt participen innött + substantivett innött + substantivden/det/de innötta + substantiv